Provolání spolku Občané ČR pro bezpečný bezdrátový přenos

Toto provolání je důležitým shrnutím současného stavbu v oblasti vlivu elektromagnetického pole na zdraví člověka.

Velmi doporučuji jej přečíst.

Provolání spolku Občané ČR pro bezpečný bezdrátový přenos