Harmonický a energetický zvuk, hudební wellness

Vibrace zvuku mají zásadní vliv na naše zdraví. Hudební tóny Solfeggio frekvencí pocházejí z velmi staré hudební stupnice používané naposledy ve středověku. Zvláště srdeční tón (tón lásky) 528Hz má vliv na transformaci a opravu DNA, což bylo prokázáno genetiky. Tyto tóny energeticky čistí také prostor.

Spolupracujeme se slovenským hudebníkem a autorem unikátního vibrafonu Gabrielem Pospíšilem a zastupujeme jej v České republice.

U nás můžete objednat jak srdeční tón, relaxační hudební wellness a terapii nebo koncert Solfeggio frekvencí na unikátní vibrafon.

ton 6bTón života – hudební nástroj, gong 528 Hz

Tón lásky a transformace má vliv na DNA a duchovní rozvoj

Solfeggio frekvence pocházejí z velmi staré hudební stupnice používané ve středověké hudbě, náboženských zpěvech a obřadech. Věřilo se, že Solfeggio tóny, pokud jsou zahrány nebo zpívány v harmonické kombinaci, umožňují dosáhnout spirituální blaženosti, uzdravení a transformace.

Poslech devíti základních Solfeggio tónů může přinášet:

174 Hz – anestetikum odstraňující fyzickou a duševní bolest, dává orgánům pocit bezpečí a motivuje je k co nejlepší činnosti

285 Hz – pomáhá při léčbě ran z energetického hlediska, popálenin, pomáhá návratu poškozené tkáně do původní podoby

396 Hz – uvolnění emocionálních vzorů viny a strachu, pomáhá k dosažení cíle, umožňuje probuzení a návrat k realitě

417 Hz – rozpuštění starých emočních blokád, odstraňuje omezující pocity, ulehčuje změny, dodává energii

528 Hz transformace, frekvence lásky, opravuje DNA do původní podoby (podle oficiálních poznatků současných genetiků!), zvyšuje energii, tvořivost, vnitřní klid, přivádí duchovní zážitky a osvícení

639 Hz – harmonizace mozku, rozvíjení a soudržnost vztahů, podpora komunikace buněk s okolím a duchovními světy

741 Hz – napomáhá vyjadřování, řešení, probouzí intuici, čistí buňky od toxinů a elektrosmogu

852 Hz – návrat k duchovní jednotě a řádu, probouzí lásku bez podmínek, je spojený se světlem

963 Hz – posvátný akord, který probouzí DNA a aktivuje šišinku mozkovou

Vibrafon – gong je laděný na solfeggio frekvenci 528 Hz, která účinně harmonizuje energetický systém člověka, probouzí buňkovou a genetickou paměť do její původní čistoty a tím spouští ozdravný proces organizmu.

Také podle odborníků v genetické biochemii je 528 Hz opravnou frekvencí pro poškozenou DNA. Přináší nové stimuly pro mysl a somatický systém těla, podporuje mozek pro udržení mladé, zdravé a aktivní mysli.

K dosažení nejlepšího účinku doporučujeme gong poslouchat aspoň jednou denně bez omezení, v klidu, při rozjímání. Nejlepší účinky se dostavují asi po šesti týdnech každodenního naslouchání.

 

Tóny života - Zdravý domov 2017

Podrobnosti najdete zde.

Video.