Novinky


Ponořeni do vln, které nevidíme

Problém, který nevidíme:  Jsme ponořeni do vln, které nás „saunují“, aniž o tom víme. Co dělat, aby nás mobilní telefon negriloval. Wi-fi sítě jsou skvělé, jenže… JAN PETRÁK z časopisu Šifra, s nímž Protiproud spolupracuje, přináší informace o nebezpečném elektromagnetickém záření, které je zvlášť ve velkých městech v řádu tisícinásobků vyšší, než…

Pokračovat ve čtení

Účinky elektromagnetického pole na lidský organizmus

Článek si klade za cíl seznámit čtenáře se základními otázkami účinků elektromagnetického pole (EMP) na člověka, s rozdílným hodnocením zdravotních rizik legislativou a různými skupinami odborníků a s neřešenými problémy nesouladu mezi EMC a zdravotními limity. V úvodu do této složité problematiky uvedu používané fyzikální jednotky, základní pojmy související s neionizujícím zářením a platnou…

Pokračovat ve čtení

Francie schválila přelomový zákon o elektromagnetickém záření (EMP)

Francie schválila přelomový zákon o elektromagnetickém záření: Děti do tří let nesmí být vystaveny wi-fi a prodejci mobilů musí doporučit příslušenství pro snižování vystavení se EMP. Francouzský parlament v lednu 2015 schválil přelomový zákon týkající se elektromagnetického záření mobilních telefonů a wi-fi. Zákon ustanovuje: Každý, kdo zamýšlí vybudovat jednu nebo více radiostanic…

Pokračovat ve čtení

Vědci varují před digitální demencí

Mnozí mladí lidé jsou tak závislí na elektronických zařízeních, že už si nedokáží soustředit a zapamatovat si každodenní detaily jako například své číslo telefonu. S varováním přišli vědci v Jižní Koreji, jedné z digitálně nejvyspělejších zemí světa. Už od konce 90. let tu řeší problém závislosti dětí a dospělých na…

Pokračovat ve čtení