Novinky


LOPAN – digitální počítač z Číny (a nejen z Číny!)

(poznámka Zdravý domov – pracujeme s vlastním, tuzemským LOPANem, který je přizpůsoben na evropské prostředí, je psán v češtině a je unikátní i celosvětově. Jeho autorem je kolega Radomír Novák.) Mezi největší záhady minulosti patří znalosti a technické poznatky nacházené u civilizací, které by je podle představ současných historiků mít vůbec…

Pokračovat ve čtení

V kompaktních žárovkách je jed!

Po zákazu klasických žárovek svítíme všichni kompaktními zářivkami, nebo LED žárovkami. Právě kompaktní zářivky ale obsahují jedovaté plyny, a když se rozbijí, hrozí otrava rtutí! Nesmí se ani vyhazovat do koše, protože by otrávily vodu. Až 10 tisíc litrů. Tolik vody dokáže otrávit jedna jediná prasklá úsporná zářivka. Obsahuje totiž…

Pokračovat ve čtení

Ponořeni do vln, které nevidíme

Problém, který nevidíme:  Jsme ponořeni do vln, které nás „saunují“, aniž o tom víme. Co dělat, aby nás mobilní telefon negriloval. Wi-fi sítě jsou skvělé, jenže… JAN PETRÁK z časopisu Šifra, s nímž Protiproud spolupracuje, přináší informace o nebezpečném elektromagnetickém záření, které je zvlášť ve velkých městech v řádu tisícinásobků vyšší, než…

Pokračovat ve čtení

Účinky elektromagnetického pole na lidský organizmus

Článek si klade za cíl seznámit čtenáře se základními otázkami účinků elektromagnetického pole (EMP) na člověka, s rozdílným hodnocením zdravotních rizik legislativou a různými skupinami odborníků a s neřešenými problémy nesouladu mezi EMC a zdravotními limity. V úvodu do této složité problematiky uvedu používané fyzikální jednotky, základní pojmy související s neionizujícím zářením a platnou…

Pokračovat ve čtení

Francie schválila přelomový zákon o elektromagnetickém záření (EMP)

Francie schválila přelomový zákon o elektromagnetickém záření: Děti do tří let nesmí být vystaveny wi-fi a prodejci mobilů musí doporučit příslušenství pro snižování vystavení se EMP. Francouzský parlament v lednu 2015 schválil přelomový zákon týkající se elektromagnetického záření mobilních telefonů a wi-fi. Zákon ustanovuje: Každý, kdo zamýšlí vybudovat jednu nebo více radiostanic…

Pokračovat ve čtení

Vědci varují před digitální demencí

Mnozí mladí lidé jsou tak závislí na elektronických zařízeních, že už si nedokáží soustředit a zapamatovat si každodenní detaily jako například své číslo telefonu. S varováním přišli vědci v Jižní Koreji, jedné z digitálně nejvyspělejších zemí světa. Už od konce 90. let tu řeší problém závislosti dětí a dospělých na…

Pokračovat ve čtení