Vysílače mobilních operátorů a mobily

To je samostatná kapitola. Síť vysílačů se stále rozrůstá, jejich výkon se zvyšuje. Navíc se normy zmírňují. Může to být zásadní zdravotní problém do budoucna (u mnohých už nyní).

Je třeba změřit, všímat si nasměrování antén a hledat řešení – stínění, přestěhování lůžek atd.