Klávesy

Pokud nejsou klávesy uzemněny, tak vyzařují silné elektrické pole.